3/9/11

Οι πρωτότυπες κάρτες (visitcard)
Planking ή σανίδωμα


Οι δημιουργοί είναι Βρετανοί - Gary Clarkson και Christian Langdon, οι οποίοι άρχισαν να πειραματίζονται με τις οριζόντιες επιφάνειες στα τέλη του 1990.